verbindt mensen, media en maatschappij

Lokale omroep essentieel voor plaatselijke mediapluriformiteit

Het traditionele media-aanbod verschraalt. Er zijn, ook op lokale schaal, steeds minder kranten. Redacties van de huis-aan-huisbladen zitten soms elders, in een gemeente ver weg. En politieke verslaggeving is er niet altijd meer bij. Een gevolg is dat het publiek nog maar weinig verneemt over de gemeenteraad en het beleid van B&W. Dat is niet goed voor het draagvlak van lokale democratie. Juist niet omdat dát het openbaar bestuursniveau is dat het dichtste bij de burgers staat.

Grip op de publieke opinie
Tegelijk zijn landelijke, regionale en lokale media in toenemende mate onder­gebracht bij dezelfde uitgevers en delen zij op grote schaal kopij. Artikelen die in de Vlaamse krant De Morgen staan, staan niet zelden ook in de Volkskrant. Of in de NRC. En vice versa, om maar eens een voorbeeld te noemen. Mede daardoor krijgen een paar grote concerns toenemende grip op de publieke opinie. Dat is niet echt wat je je voor­stelt bij een veelzijdig (met een deftig woord: pluriform) aanbod van nieuws en achtergrond.

Cameravrouw maakt nieuwsopname (foto; illustratie blog) bij de leukste mediaworkshopsVeelzijdigheid is belangrijk
Op lokaal en streekniveau is de plaatselijke omroep een aangewezen partij om tanende pluriformiteit te repareren. Met het snelle medium radio en het indringende medium tv. Helaas leiden veel lokale en streekomroepen een noodlij­dend bestaan. De kosten zijn hoog en de subsidies -zonder dat kan 95% van deze omroepen niet bestaan- relatief laag. Zou er sprake zijn van een wat meer volwassen budgettering, dan is de lokale omroep vaak nog beter in staat een goed, veelzijdig en objectief beeld van lokale democratische processen te schetsen. In ieders belang.

Alles komt aan bod
Bij lokale en streekomroepen komt een breed politiek spectrum aan bod. Raadsleden kunnen hun zegje doen, wethouders hun beleid toelichten, burgemeesters hun verbin­dende rol markeren. In een interactieve setting worden lokale politici gecon­fronteerd met de stem van inwoners, actiegroepen, buurtverengingen en bedrijven. Kortom: levende democratie, met een open uitwisseling van inzichten en ideeën. Even onmisbaar als waardevol.

Positie lokale omroepen versterken
Democratie is een groot goed maar een kwetsbaar systeem. Het verdient onder­houd en ondersteuning. Door de financiële positie van lokale en streekomroepen te verbeteren ontstaan krachtiger organisaties die daaraan meer kunnen bijdragen. Zeker in relatief kleinere gemeenten. Dat vindt ‘Den Haag’ eigenlijk ook, maar er zijn beleidsmatig nog te weinig stappen gezet om de situatie écht te veranderen. En dat terwijl rond het Binnenhof de roep om burgerschapsvorming en persoonsont­wikkeling, niet ten onrechte, steeds luider klinkt.

Iedere bijdrage helpt
Wat dragen wij als Meerdoc bij? Met onze mediaworkshops, die wij met en bij lokale c.q. streekomroepen geven, reiken wij die omroepen instrumenten aan om extra positief in beeld te komen. Ook ontvangen zij een financiële bijdrage voor iedere workshop. Zo boeien we niet alleen elk jaar honderden deelnemers, jong én wat ouder, maar leveren ook een bescheiden bijdrage aan de positie van de lokale zenders in omroepland. Onder het motto: iedere impuls voor meer mediapluriformiteit draagt een steentje bij. Doet u ook mee?

Meer hierover lezen? Kan: Pas op! Breekbaar  = Onderzoeksrapport van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek naar nieuws en mediapluriformiteit in de grootste steden.

Lokale omroep • streekomroep • pluriformiteit in de media • de leukste mediaworkshops • democratie • burgerschapsvorming • persoonsontwikkeling