verbindt mensen, media en maatschappij

Dit is waarom écht kennismaken met ‘de media’ zo belangrijk is

Media beïnvloeden wat mensen weten, maar ook wat ze denken. En zelfs wat ze denken te weten! Dat geldt voor social media, maar ook voor ‘main stream media’. Zeg maar: de traditionele, geprogrammeerde content van radio en TV. Die vaak honderdduizenden mensen tegelijk bereikt. Hoe gaan mediastations te werk bij het verspreiden van berichten? Welke keuzes maken ze? En: ben jij je ervan bewust dat niet alles wat je ziet of hoort ook altijd 100% waar hoeft te zijn?

Persoonsontwikkeling en burgerschapsvorming
Door deelnemers te laten zien hoe media werken, welke invloed ze hebben en op welke manieren je daarmee omgaat, leveren de media workshops van Meerdoc een inhoudsvolle maar laagdrempelige bijdrage aan de persoonsontwikkeling van deelnemers. Tegelijk zijn de Meerdoc-mediaworkshops een ondersteuning voor burgerschapsvorming: het vormen van jonge en oudere mensen die actief meedoen aan de samenleving.

Democratie, participatie, identiteit
De drie domeinen rond burgerschapsvorming zijn democratie, participatie en identiteit. Oftewel: vreedzame coëxistentie van verschillende opvattingen naast elkaar, zelf een eigen bijdrage leveren aan de gezamenlijke leefomgeving en handelen (zowel doen als laten) vanuit normen en waarden. Het praktische proces van een Meerdoc-media workshop bestaat uit het samen realiseren van een zelfgemaakte uitzending. Maar de achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. We combineren een media-snuffelstage met die ‘hogere doelen’. Dat wordt herkend en omarmd.

Kom het samen ervaren
Geeft u les aan groepen 7 en 8 van het primair onderwijs? Voor uw leerlingen is er de workshop Maak Nieuws. Bent u docent in de klassen 1/2 of 3/4 van het voortgezet onderwijs? Speciaal voor uw leerlingen is er de Meerdoc-workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? Als u werkt met senioren is Forever Young Radio uw ding. Kijk op de pagina over de leukste media workshops voor gedetailleerde informatie per Meerdoc workshop format. Of neem contact met ons op voor een media workshop arrangement op maat!

Burgerschapsvorming • persoonsontwikkeling • mediawijsheid • democratie • participatie • identiteit
de leukste mediaworkshops voor PO • de leukste mediaworkshops voor VO