verbindt mensen, media en maatschappij

Contact

Wij komen graag met je in contact

 

Meerdoc komt graag met jou in contact. Om ideeën uit te wisselen. En wellicht om te bekijken hoe we betekenisvol met je kunnen samenwerken.
Vermeld in je bericht je vraag en/of idee, naam, functie en en telefoonnummer.

 

Mail aan: info@meerdoc.nl

 

Administratieve gegevens Stichting Meerdoc
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor Stichting Meerdoc.
Hetzelfde geldt voor de leden van de Raad van Advies en Toezicht.
Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie, de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur.
Stichting Meerdoc is gevestigd in Haarlemmermeer.
KvK-nummer 90878841. RISN 865483802. Bankrelatie: Rabobank Regio Schiphol. IBAN NL91 RABO 0372 2270 90.

 

Maak Nieuws met Meerdoc (afbeelding van leukste media workshop)

 

© 2024 Meerdoc. Alle rechten voorbehouden.

MEDIA WORKSHOPS • MEDIAWORKSHOPS • MEDIA PROJECTEN • BURGERSCHAPSVORMING • PERSOONSONTWIKKELING
CURRICULUM NU • MEDIAWIJSHEID • 
MEDIA ETHIEK • NEDERLANDS • SOCIAL MEDIA • MAIN STREAM MEDIA • DE LEUKSTE MEDIA WORKSHOPS
MAAK NIEUWS BIJ • NIEUWS=NIEUWS. TOCH?! • FOREVER YOUNG RADIO • ERFGOED JOURNAAL HAARLEMMERMEER