verbindt mensen, media en maatschappij

Blog

 

BLOG OVER DE LEUKSTE MEDIA WORKSHOPS • SOCIAL MEDIA • CYBERPESTEN • BURGERSCHAPSVORMING • ZELF RADIO & TV MAKEN • PLURIFOMITEIT

Dit is waarom écht kennismaken
met
‘de media’ zo belangrijk is

Media beïnvloeden wat mensen weten, maar ook wat ze denken. En zelfs wat ze denken te weten! Dat geldt voor social media, maar ook voor ‘main stream media’. Zeg maar: de traditionele, geprogrammeerde content van radio en TV. Die vaak honderdduizenden mensen tegelijk bereikt. Hoe gaan mediastations te werk bij het verspreiden van berichten? Welke keuzes maken ze? En: ben jij je ervan bewust dat niet alles wat je ziet of hoort ook altijd 100% waar hoeft te zijn?

Microfoon tijdens de leukste media workshops

Persoonsontwikkeling en burgerschapsvorming
Door deelnemers te laten zien hoe media werken, welke invloed ze hebben en op welke manieren je daarmee omgaat, leveren de media workshops van Meerdoc een inhoudsvolle maar laagdrempelige bijdrage aan de persoonsontwikkeling van deelnemers. Tegelijk zijn de Meerdoc-mediaworkshops een ondersteuning voor burgerschapsvorming: het vormen van jonge en oudere mensen die actief meedoen aan de samenleving. 

Democratie, participatie, identiteit
De drie domeinen rond burgerschapsvorming zijn democratie, participatie en identiteit. Oftewel: vreedzame coëxistentie van verschillende opvattingen naast elkaar, zelf een eigen bijdrage leveren aan de gezamenlijke leefomgeving en handelen (zowel doen als laten) vanuit normen en waarden. Het praktische proces van een Meerdoc-media workshop bestaat uit het samen realiseren van een zelfgemaakte uitzending. Maar de achterliggende waarden zijn minstens zo belangrijk. We combineren een media-snuffelstage met die ‘hogere doelen’. Dat wordt herkend en omarmd.

Kom het samen ervaren
Geeft u les aan groepen 7 en 8 van het primair onderwijs? Voor uw leerlingen is er de workshop Maak Nieuws. Bent u docent in de klassen 1/2 of 3/4 van het voortgezet onderwijs? Speciaal voor uw leerlingen is er de Meerdoc-workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? Kijk op de pagina over de leukste media workshops voor gedetailleerde informatie per Meerdoc workshop format.
Of neem contact met ons op voor een media workshop arrangement op maat!

“Wat een leuke middag!”, twittert Marieke Elsinga over Meerdoc workshops

De Zwanebloem krijgt prijs van Marieke Elsinga (artikel uit krant bij blog))
Weekblad Westerpost 29 mei 2019

“Wat een leuke middag. De Zilveren MeerRadio Microfoon uit mogen reiken aan jong radio talent. Winnaar was groep 7 van OBS De Zwanebloem uit Zwaanshoek. Gefeliciteerd!” Dat twitterde Marieke Elsinga op 21 mei 2019, de dag dat zij samen met wethouder en loco-burgemeester Marja Ruigrok dé trofee voor de beste, door scholieren zelf gemaakte radio-uitzending in het seizoen 2018-2019 overhandigde.

Jonge radiotalentjes genieten volop
Die prijs is de bekroning van elk seizoen van de media workshop Maak Nieuws bij MeerRadio. Een productie van Meerdoc in opdracht van centrum voor kunst en cultuur Pier K en MeerRadio, beide in Haarlemmermeer. En het wás ook een heel erg leuke middag. Kijk maar naar dit filmpje, waarin je ziet hoe Marieke Elsinga na vele jaren terugkeert naar waar zij ooit begon en jonge radiotalentjes ontmoet!
Wat vonden die het prachtig… en zij niet alleen. Ook hun ouders en docenten genoten volop.

Workshops rond media met maximale uitstraling
Maak Nieuws bij… is één van de door Meerdoc geproduceerde leukste mediawork­shops die zich op een aantal punten onderscheidt. Niet alleen is het superspannende workshop voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs, maar het is ook een evenement dat veel publiciteit trekt en dus uitstraling heeft. Daarom worden lokale mediastations en streekomroepen (maar natuurlijk ook alle deelnemende scholen) helemaal blij van deze media workshops.

Hé… dat wil jij toch ook?? 
Zelf een eigen radio-nieuwsuitzending maken die wereldwijd beluisterbaar is. Leren nieuws lezen zoals een professionele nieuwslezer dat doet. Interviewen, muziek uitkiezen, jingles starten en nummers aankondigen voor de radio… alles in een helemaal echte, originele en officiële studio. Onder begeleiding van ervaren mediamensen. Dat is de Meerdoc formule. Bewezen succesvol sinds 2016 en nu al volop ‘on air’. In Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amsterdam, Noordwijk e.o., Katwijk en Haarlem. Dat wil jij toch ook?
Dat kan. Stuur ons een mailtje voor meer info over de leukste media workshops of bekijk eerst ons workshop-aanbod.

Iedere omroep zoekt verbinding
Met deze bewezen workshopformats… 
is de kans groot dat dat lukt

Mediaworkshop bij MeerRadio, met o.a. Wim Brik (foto)

Bijna iedere lokale omroep, streekomroep of regionale omroep herkent het: terwijl de jongere doelgroep zich vrijwel uitsluitend richt op YouTube, Snapchat en Insta, lijkt de wat minder jonge doelgroep steeds meer ongrijpbaar. Ze kijken en luisteren wel, maar de echte band met het station –vroegâh toch zo gewoon- komt vaak niet meer tot stand. Is er een oplossing voor dat dilemma?

Succes steeg met stip
Een oplossingsrichting draait om pro-actieve participatie. Dat ontdekte Meerdoc in 2016. Moreen Pattiruhu en Bram van Uchelen, mediaveteranen met vele kilometers ervaring (“Wij wilden Meerdoc eerst Jurassic Media Park noemen, ha, ha, ha!”) ontwikkelden in opdracht van o.a. de Haarlemmermeerse streekomroep MeerRadio meerdere media workshop formats. Inhoud: luisteraars en potentiële luisteraars, onder deskundige begeleiding, zelf programma’s laten maken. Een instant hit? Niet direct, maar gaandeweg steeg het succes tamelijk onrustbarend – en bovendien ‘met stip’.

Strak format, geen luchtfietserij
De media workshops van Meerdoc (voor groepen 7 en 8 PO, klassen 1 en 2 / 3 en 4 VO en voor bedrijven) kennen een strak format. “Er moet echt gewerkt worden,” vindt Meerdoc, dat in 1,5 tot 3 uur met een groep deelnemers een daadwerkelijke, zelfgemaakte nieuwsuitzending realiseert. “Vrijblijvendheid leidt niet tot resultaat. Niet voor de deelnemers en niet voor het station. Het gaat er om dat er een concrete prestatie wordt neergezet, waar iedereen trots op is.”

Verbinding moet groeien
Sinds 2016 heeft Meerdoc meer dan 1.000 workshop deelnemers ontvangen. Die maakten zelf radio, ontdekten de ins & outs van een echt mediastation en ontmoetten de vrijwilligers die bij deze omroepen onbetaalbaar werk doen. Na een aanloop kreeg Meerdoc de wind flink in de zeilen. Het resultaat? De betrokken omroepen (inmiddels, naast MeerRadio, ook Radio Aalsmeer, BO Omroep van de Bollenstreek, RTV Katwijk, Haarlem105 en de Amsterdamse mediakoepel SALTO) zijn enthousiast. Verbinding moet groeien. Tussen omroepen en hun publiek, tussen deelnemers en vrijwilligers. En tussen media, mensen en maatschappij. Zo ontspringt nieuwe inspiratie. En plannen voor méér. Volg dit blog over de leukste mediaworkshops om te ontdekken wat. Want er zijn meer Meerdoc-plannen dan zendtijd… Als station nu al toe aan nieuwe inspiratie en multimediale verbinding? Neem gerust contact op. Welkom!

Vier redenen die maken dat ‘nepnieuws’ vaak wordt geloofd. Want Nieuws=Nieuws. Toch!?

Nepnieuws, ook wel fake news genoemd, is al jaren helemaal hót. Nepnieuws is overal. Op social media, maar ook op TV en zelfs in kwaliteitskranten. Die laatste twee worden nog weleens te gemakkelijk vergeten. Wat verklaart het succes van nepnieuws? Waarom worden berichten die helemaal niet (of een beetje niet) kloppen, toch vaak zo graag geloofd?

Nepnieuws waar je gemakkelijk intuintAfbeelding van krantenartikel: Trump bezoekt Haarlemmermeer (nepnieuws!)

  1. Nepnieuws lijkt vaak op echt nieuws. Het gaat vaak over iemand die, of iets dat, toch al opvalt. Volgers van die persoon of van dat onderwerp zien uit naar elk berichtje en ieder nieuwtje – maakt niet uit wat. Daar maakt ‘nepnieuws’ gebruik van.

  2. Nepnieuws ziet er meestal ‘echt’ uit. Het wordt gebracht als een serieus bericht, soms ook in heel serieuze media. Het nepnieuws is zo voor het publiek extra verleidelijk gemaakt. Kijk maar eens naar dit bericht over Donald Trump!

  3. Nepnieuws brengt vaak iets dat past bij een verwachtingspatroon dat je al hebt.
    Zoals je van Trump uitspraken verwacht die tot ophef leiden, verwacht je van een bepaalde schoolgenoot of artiest dingen die bij zijn/haar reputatie passen. Voldoet het nepnieuws daaraan? Dan wordt het al snel voor zoete koek geslikt.

  4. Nepnieuws komt soms van een persoon die je vertrouwt. Of wordt gebracht door een medium waarvan je denkt: als zij het zeggen, dan zal het wel kloppen.
    Dat maakt dat je het nieuwtje dat je hoort eigenlijk ook wílt geloven. Stink er niet in. Zelf nadenken blijft altijd nodig. Nadenken over alles wat je hoort en ziet – en over wat je daarmee vervolgens doet. Of juist niet doet.

Dé workshop die nepnieuws onthult
Nepnieuws heeft veel verschijningsvormen. Het is soms zó kunstig verpakt, dat zelfs mensen die er voor hebben doorgeleerd finaal voor de bijl gaan. In de leukste multi media workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? voor middelbare scholen doen we uit de doeken hoe dat werkt. En: hoe jij kunt voorkomen dat je zelf nepnieuws verspreidt. Ook kijken we naar de overeenkomsten tussen nepnieuws en cyberpesten. Want die twee liggen vaak dichter bij elkaar dan je denkt…

Is jouw school al ingeschreven voor Nieuws=Nieuws. Toch!? Informeer bij je mentor of dat zo is. 
En breng ’m anders op een goed idee!

Lokale omroep essentieel voor
plaatselijke mediapluriformiteit

Het traditionele media-aanbod verschraalt. Er zijn, ook op lokale schaal, steeds minder kranten. Redacties van de huis-aan-huisbladen zitten soms elders, in een gemeente ver weg. En politieke verslaggeving is er niet altijd meer bij. Een gevolg is dat het publiek nog maar weinig verneemt over de gemeenteraad en het beleid van B&W. Dat is niet goed voor het draagvlak van lokale democratie. Juist niet omdat dát het openbaar bestuursniveau is dat het dichtste bij de burgers staat.

Grip op de publieke opinie
Tegelijk zijn landelijke, regionale en lokale media in toenemende mate onder­gebracht bij dezelfde uitgevers en delen zij op grote schaal kopij. Artikelen die in de Vlaamse krant De Morgen staan, staan niet zelden ook in de Volkskrant. Of in de NRC. En vice versa, om maar eens een voorbeeld te noemen. Mede daardoor krijgen een paar grote concerns toenemende grip op de publieke opinie. Dat is niet echt wat je je voor­stelt bij een veelzijdig (met een deftig woord: pluriform) aanbod van nieuws en achtergrond.

Cameravrouw maakt nieuwsopname (foto; illustratie blog) bij de leukste mediaworkshopsVeelzijdigheid is belangrijk
Op lokaal en streekniveau is de plaatselijke omroep een aangewezen partij om tanende pluriformiteit te repareren. Met het snelle medium radio en het indringende medium tv. Helaas leiden veel lokale en streekomroepen een noodlij­dend bestaan. De kosten zijn hoog en de subsidies -zonder dat kan 95% van deze omroepen niet bestaan- relatief laag. Zou er sprake zijn van een wat meer volwassen budgettering, dan is de lokale omroep vaak nog beter in staat een goed, veelzijdig en objectief beeld van lokale democratische processen te schetsen. In ieders belang.

Alles komt aan bod
Bij lokale en streekomroepen komt een breed politiek spectrum aan bod. Raadsleden kunnen hun zegje doen, wethouders hun beleid toelichten, burgemeesters hun verbin­dende rol markeren. In een interactieve setting worden lokale politici gecon­fronteerd met de stem van inwoners, actiegroepen, buurtverengingen en bedrijven. Kortom: levende democratie, met een open uitwisseling van inzichten en ideeën. Even onmisbaar als waardevol.

Positie lokale omroepen versterken
Democratie is een groot goed maar een kwetsbaar systeem. Het verdient onder­houd en ondersteuning. Door de financiële positie van lokale en streekomroepen te verbeteren ontstaan krachtiger organisaties die daaraan meer kunnen bijdragen. Zeker in relatief kleinere gemeenten. Dat vindt ‘Den Haag’ eigenlijk ook, maar er zijn beleidsmatig nog te weinig stappen gezet om de situatie écht te veranderen. En dat terwijl rond het Binnenhof de roep om burgerschapsvorming en persoonsont­wikkeling, niet ten onrechte, steeds luider klinkt.

Iedere bijdrage helpt
Wat dragen wij als Meerdoc bij? Met onze mediaworkshops, die wij met en bij lokale c.q. streekomroepen geven, reiken wij die omroepen instrumenten aan om extra positief in beeld te komen. Ook ontvangen zij een financiële bijdrage voor iedere workshop. Zo boeien we niet alleen elk jaar honderden deelnemers, jong én wat ouder, maar leveren ook een bescheiden bijdrage aan de positie van de lokale zenders in omroepland. Onder het motto: iedere impuls voor meer mediapluriformiteit draagt een steentje bij. Doet u ook mee?

Meer hierover lezen? Kan: Pas op! Breekbaar  = Onderzoeksrapport van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek naar nieuws en mediapluriformiteit in de grootste steden.

Workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? van start
bij radioschool Radio Aalsmeer

Foto bij blog media workshop Nieuws=Nieuws. Toch?! bij Radio Aalsmeer, met Lianda van der Schilden en Alkwin College leerlingen

De Meerdoc workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? over nepnieuws en cyberpesten is van start gegaan bij de radioschool van Radio Aalsmeer.  Zo’n 120 leerlingen van het Alkwin College in Uithoorn gaan deze media workshop voor middelbare scholieren in het seizoen 2019-2020 volgen. Ze onderzoeken wat het verband is tussen ‘nepnieuws’ en cyberpesten. Tegelijk maken zij samen vijf eigen nieuwsuitzendingen, die ze ook zelf presenteren. De Radioschool van Radio Aalsmeer wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Klopt het wel wat ik lees of hoor?
De mediaworkshop Nieuws=Nieuws. Toch!? voor middelbare scholen in Aalsmeer, De Ronde Venen en Uithoorn e.o. stimuleert leerlingenRadioschool in Aalsmeer van start (krantenbericht uit Nieuwe Meerbode) kritisch te zijn op wat ze zien. Op social media, maar óók in de traditionele media. Want nepnieuws is overal. Aan de orde komen vragen als: klopt het wel wat ik hoor of lees? Wanneer is een bericht betrouwbaar? En: moet ik alles maar klakkeloos delen en liken, of denk ik eerst na over wat de gevolgen voor een ander kunnen zijn?

Wereldwijd beluisterbaar
Aan de hand van recent (nep)nieuws uit de media krijgen de leerlingen ook een training in berichten voor de radio voorlezen zoals een echte nieuwslezer dat doet. Daarna nemen ze (onder deskundige begeleiding en met een ervaren radiotechnicus) hun eigen uitzending op, compleet met jingles. Hun uitzendingen zijn vervolgens via de website van Radio Aalsmeer wereldwijd beluisterbaar. Bekijk het artikel uit De Nieuwe Meerbode van 7 november 2019 over Nieuws=Nieuws. Toch!? bij Radio Aalsmeer.

Jan van Veen interviewt Bram en Moreen
Op zaterdag 9 november 2019 waren Bram van Uchelen en Moreen Pattiruhu te gast bij Jan van Veen van Radio Aalsmeer in het graag beluisterde programma Weekend Magazine. Luister je mee?


Nog wat moeite met taal en tóch een eigen
radio-uitzending of podcast maken. Kan dat?

Jazeker, dat kan! Want de leukste mediaworkshop voor leerlingen in de leeftijd van de groepen 7 en 8 PO heeft een beproefde variant. Een variant die speciaal is ontwikkeld voor kinderen die slim en creatief zijn, maar daar niet altijd uitdrukking aan kunnen geven. Dat zit zo.

Vaak verrassend goed
Het kan om kinderen gaan die nog niet zo lang in Nederland wonen. Of die net weer terug zijn in Nederland, na een langer verblijf in het buitenland. Onze taal iets minder beheersen kan ook andere oorzaken hebben. Wat ook de reden is: in de workshop-variant Maak Nieuws voor kinderen van ca. 10 tot 12 jaar met een taalprobleem komen ze volledig tot hun recht. Ze presenteren hun eigen radio nieuwsuitzending of podcast. Vaak met een verrassend goed resultaat! En altijd: met héél veel inzet en enthousiasme.

Somaya Moll Huiswerkbegeleiding mediaworkshop in Hoofddorp (foto), bij MeerRadio en met Bram van Uchelen en Moreen PattiruhuSchitteren als een pro
Deze workshop-variant is ontwikkeld door Meerdoc in samenwerking met profes­ionele huiswerkbegeleiders, doelgroepdeskundigen en docenten. Het gebruikelijke programma van de succesvolle workshop Maak Nieuws is zo aangepast, dat leerlingen met een taalachterstandje tóch volop kunnen schitteren als nieuwslezer, interviewer, podcast­presen­tator, site kick of (radio)technicus. Met hun kameraadjes maken ze een echte uitzending, compleet met muziek, fillers en jingles. Tof!

In een echte studio
De kinderen nemen hun uitzending op in een professionele mediastudio, onder deskundige begeleiding.
De uitzending wordt afgemonteerd door een technicus en is daarna voor hen beschikbaar én ook echt via een mediastation beluisterbaar. Dat is niet alleen supercool, maar ook heel leerzaam. En bewezen in de praktijk: onder andere voor Kopklas Amsterdam (tweede prijs Zilveren MeerRadio Microfoon 2019!) en Moll Huiswerkbegeleiding verzorgde Meerdoc al deze speciale workshops.

Neem gerust contact op
Bent u betrokken bij Kopklas-onderwijs, een huiswerk begeleidingsorganisatie, remedial teaching of bij andere onderwijsactiviteiten gericht op kinderen met een uitdaging waar het taal of andere competenties betreft? U en uw leerlingen kunnen de leukste media workshops beleven in Aalsmeer, Amsterdam, de Bollenstreek, Haarlem e.o., Haarlemmermeer en Katwijk. U bent van harte welkom. Neem contact op voor meer informatie!

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bezoekt workshop over nepnieuws en cyberpesten

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, brengt op 22 januari a.s. een bezoek aan Radio Aalsmeer. Dat doet hij om een mediaworkshop over nieuws, nepnieuws en cyberpesten bij te wonen – en er ook zelf aan deel te nemen. Niet zonder reden: nepnieuws en cyberpesten zijn immers ‘trending topics’ in Nederland. Van Dijk gaat daar met scholieren over in gesprek.

Foto van Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland; te gast bij de leukste media workshops
Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland

De workshop Nieuws=Nieuws.Toch!? is speciaal ontwikkeld om leerlingen van het middelbaar onderwijs gereedschap aan te reiken om meer inzicht te krijgen in (nep)nieuws en cyber- pesten. En wordt daarom breed gewaardeerd als een bijdrage aan burgerschapsvorming. Dat is het vormen van leerlingen die actief meedoen aan de samenleving en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Burgerschapsvorming gaat onder andere over democratie en mediawijsheid. De commissaris is benieuwd hoe dit alles in deze mediaworkshop wordt behandeld. 

Alkwin Kollege Uithoorn ontmoet de commissaris
Klopt het nieuws dat ik hoor of lees wel echt? Op social media, maar ook op radio en TV? Wanneer is een bericht betrouwbaar? En: moet ik alles maar klakkeloos delen en liken, of denk ik eerst na over wat de gevolgen voor een ander kunnen zijn? Tijdens de workshop dealen leer­lingen van klas 1 van het Alkwin Kollege in Uithoorn met deze en andere onderwer­pen. Tegelijk leren ze een nieuwsbe­richt over (nep)nieuws en cyberpesten voorlezen als een echte nieuwslezer. Tenslot­te wordt een eigen, zelfgemaakte ‘nieuwsuitzending’ opgenomen. Dat programma zendt Radio Aalsmeer ook werkelijk uit. 

Al honderden deelnemersNieuws=Nieuws. Toch!? Officieel T-shirt van de leukste media workshops voor het VO
De mediaworkshop is een productie van Meerdoc, ontwikkeld in samenwerking met onderwijsdeskundigen en docenten. Medewerkers van omroepen dragen er aan bij. De workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? voor middelbare scholen (klassen 1/2 en 3/4) heeft al honderden deelnemers ontvangen. De workshop wordt aangeboden bij lokale mediastations in Aalsmeer, Amsterdam, Hoofddorp, Haarlem, Noordwijk en Katwijk. Deze workshop als middelbare school ook boeken? Dat kan. Neem contact op voor meer informatie.

Frequenties en terugluisteren 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de site www.radioaalsmeer.nl. Uitzending gemist? Ga naar radioaalsmeer.nl/uitzending-gemist. Volg Radio Aalsmeer ook op Twitter (@RadioAalsmeer) en www.facebook.com/radioaalsmeer.

“Heel goed dat onderwerpen als nepnieuws en cyberpesten worden geagendeerd”

“Ik denk dat het heel goed is dat wij onderwerpen als nepnieuws en cyberpesten agenderen. Daarom hoop ik ook dat er nog heel veel van dit soort workshops gaan volgen.” Zei de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Arthur van Dijk, tijdens een workshop Nieuws=Nieuws. Toch!?. Die workshop voor middelbare scholieren bezocht hij bij Radio Aalsmeer, als gast van Meerdoc.

Gevolgen cyberpesten keihardFoto bij blogartikel: Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bij workshop Nieuws=Nieuws. Toch!? met Jan van Veen en Sem van der Helst in Aalsmeer
Van Dijk: “De gevolgen van cyberpesten zijn keihard. Want het resultaat van één keer een foto plaatsen is misschien dat ‘ie nooit meer van internet af gaat.
En dan ben je nu 12 jaar, maar kom je straks bij mij solliciteren voor een baan… dan wordt er gegoogled op je naam en dan komen die foto’s dus terug. En als dat dan ook nog eens buiten je om gebeurt, omdat iemand bij toeval een foto van jou heeft weten te bemachtigen, ja dan is de schade best groot. Ik denk dat het misschien wel eens onderschat wordt hoe hard (cyber) pesten doorkomt.”

Over nieuws en nepnieuws: nep & nep
“Er is onderscheid tussen nepnieuws en nepnieuws. Je kunt je voorstellen dat een journalist iets schrijft, maar eigenlijk een beetje verzuimd heeft de andere kant ook te belichten. Wederhoor noemen ze dat. Dus: je luistert naar iemand, die zegt wat en je vraagt ook aan degene waar het bericht over gaat: is het allemaal echt waar? Vindt wederhoor niet plaats, dan heeft de persoon waar het over gaat niet altijd de gelegenheid (en krijgt hij ook niet de kans) om in zo’n zelfde krant voor hetzelfde publiek uit te leggen dat het misschien wel heel anders zit. Gekleurd nieuws dus, maar ik denk dat er soms ook wel nepnieuws bestaat. Zoals rond het klimaat. Als je alle nieuws dat daar over gaat bekijkt, dan is het denk ik dat het heel erg lastig is -niet alleen voor jongeren maar ook voor volwassenen- om er uit te halen wat nou écht is en wat nou niet echt is. Wat is waar en wat is niet waar? Nieuws=Nieuws. Toch!?, ja. Nieuws, ook in de politiek hebben we ermee te maken, berust niet altijd op waarheid,” aldus de commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Die over zijn bezoek aan de Meerdoc mediaworkshop bij Radio Aalsmeer zelf dit Twitterde (en dat is -erewoord!- zéker geen nepnieuws):

Tweet CdK Noord-Holland Arthur van Dijk Radio Aalsmeer mediaworkshop Nieuws=Nieuws. Toch!? VO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerdoc lanceert online workshops ‘Thuisreporter’ en ‘Maak Nieuws’ voor basisscholen

Alle leerlingen zitten thuis, dus dáár is veel nieuws te halen! Meerdoc heeft daarom online workshops voor de groepen 7 & 8 van basisscholen bedacht: Thuisreporter en Maak Nieuws module interviewen. Doet jouw groep ook mee?

Leerlingen als razende reportersThuisreporter (online workshop PO) beeldmerk, illustratie bij blogartikel
De ‘thuisreporters’ (leerlingen) maken zelf, aan de hand van duidelijke opdrachten en onder leiding van de klassenleerkracht, opnames met hun smartphone of tablet. Over hoe ze omgaan met deze situatie. Wat ze doen – en hoe het met hen en met hun familie gaat. Wij monteren het af naar een echt Corona Journaal, in een dynamische ‘nieuwsvormgeving’. Hoe mediawijs wil je het hebben?

Nu al live in Haarlemmermeer, Amsterdam en Haarlem
De streekomroep van Haarlemmermeer, MeerRadio, bijt de spits af. MeerRadio Thuisreporter is live sinds donderdag 9 april 2020. Bekijk het filmpje. Het project wordt in Haarlemmermeer ondersteund door Pier K, het centrum voor kunst en cultuur. En onze online workshop Maak Nieuws (module: interviewen als een journalist) door Mocca Amsterdam. Maar ook door de mediastations  Haarlem105 en SALTO Amsterdam.

Bereik meer met Meerdoc
Thuisreporter is uiteraard ook beschikbaar voor andere mediastations waarmee Meerdoc werkt. Het filmpje en het project krijgen dan de look and feel van jouw station. Belangstelling? Neem contact op.

Nu even geen mediaworkshops, helaas.
Want: Corona

Meerdoc heeft besloten dat in het komende seizoen helaas geen mediaworkshops kunnen plaatsvinden. Dat vinden we echt heel jammer, te meer omdat op diverse locaties al enkele tientallen boekingen genoteerd stonden. Echter, de actuele ontwikkelingen rond het Corona-virus maken dat een veilige uitvoering in de praktijk onhaalbaar is. En dat de risico’s die uitvoering met zich mee zou brengen te groot zijn voor alle betrokkenen.

Waarom?
De meeste studio’s van lokale radio- en televisiestations zijn niet ruim genoeg om een grote groep deelnemers, begeleiders en docent(en) te ontvangen met in achtneming van de 1,5 meter-regel. Ook is in veel gevallen in de opnameruimtes geen of onvoldoende ventilatiemogelijkheid. Een deel van de betrokken vrijwilligers is op grond van leeftijd extra kwetsbaar. Sommige stations hebben ons laten weten überhaupt geen groepen gasten te willen ontvangen zo lang er geen Corona-vaccin is. En tenslotte is gebleken dat jongeren wellicht niet altijd ziek worden wanneer zij het virus opdoen, maar het wel kunnen verspreiden. Deze optelsom maakt het noodzakelijk verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid in de eerste plaats ten opzichte van deelnemers, hun ouders/begeleiders, docenten en medewerkers van de RTV-stations waarmee wij samenwerken (Radio Aalsmeer, BO Omroep voor de Bollenstreek, Haarlem105, MeerRadio in Haarlemmermeer, SALTO Amsterdam en RTV Katwijk).

Hoe nu verder?
Het aanbod blijft gewoon aanwezig. Wij blijven ook werken aan publicitaire impulsen om de bekendheid van de mediaworkshops verder uit te bouwen. Zodra er werkbare oplossingen zijn om de workshops zonder gezondheidsrisico’s uit te voeren, pakken we de draad weer op. Uiteraard na goed overleg met de betrokken RTV-stations, cultuurmakelaars, scholen en andere organisaties.

En intussen… voor de stations
Van de PO-workshop (groep 7 en 8) Maak Nieuws is een gratis online module beschikbaar. Bekijk hier. Deze module kun je op jullie YouTube-kanaal plaatsen en op de je website embedden. Ook is er de gratis online PO-vlogworkshop Thuisreporter. Als je dat wilt monteren we dat filmpje voor jouw station kosteloos af, met jullie logo en eventuele jingle(s). Laat maar weten! Bekijk hier de versie van Haarlem105.

Dit najaar zullen we ook een module van de VO-workshop (klas 1, 2, 3, 4) Nieuws=Nieuws. Toch!? digitaal aanbieden. Zo houden jullie en wij de aandacht bij scholen en senioren vast – met het oog op betere tijden. Die, als het een beetje meezit, best snel zouden kunnen komen. Eén ding is zeker: zodra het weer kan, staan wij als eerste klaar om groepen junioren en senioren te ontvangen!

Let’s keep in touch
Laten we in de komende maanden vooral in contact zijn. Om zo de samenwerking te onderhouden en -wie weet- nieuwe plannen te smeden. Voor nu: stay OK, doe alles veilig en blijf tv- en ‘radioactief’. Tot gauw!

 

 

 

 

 

MEDIA WORKSHOPS • MEDIAWORKSHOPS • MEDIA PRODUCTIE • MEDIA ADVIES • BURGERSCHAPSVORMING • PERSOONSONTWIKKELING
CURRICULUM NU • MEDIAWIJSHEID • NEDERLANDS • SOCIAL MEDIA • MAIN STREAM MEDIA • DE LEUKSTE MEDIA WORKSHOPS
MOREEN PATTIRUHU • BRAM VAN UCHELEN • MARIEKE ELSINGAARTHUR VAN DIJK, COMMISSARIS VAN DE KONING IN NOORD-HOLLAND
DE LEUKSTE MEDIA WORKSHOPS BIJ DE BESTE OMROEPEN: MEERRADIO, RADIO AALSMEER, BO OMROEP BOLLENSTREEK, RTV KATWIJK, SALTO AMSTERDAM, HAARLEM105

MEERDOC GOODIES SHOP: EEN BIJDRAGE AAN EEN HEEL GOED DOEL